leesjoggen

tweeklanken
woorden uit het eerste leerjaar
woorden met een dubbel kopje
woorden met een dubbel kopje
woorden met ui
woorden met ie en ei
woorden met een dubbel staartje
woorden met een dubbel staartje

woorden met ei en ij

woorden met aai oei en oei
woorden met ooi, aai, oei, eeuw, ieuw
woorden met sch, schr, spr, str
woorden met een moeilijk kopje of staartje
woorden met be-, ge-, ver-

verlengen
woorden met een doffe klinker

woorden met ng en nk
woorden met au en ou
woorden met een doffe klinker
Klankenweek
woorden met gt of cht
Verdubbelen
Verdubbelen
woorden met ch en g
verenkelen
klankgroepen
verenkelen, verdubbelen en hoorwoorden
verenkelen, verdubbelen en hoorwoorden
woorden uit het tweede leerjaar