Reeds enkele jaren staan we in het onderwijs. De passie voor lay-out ontdekten we beiden snel. Zelf staan we in de eerste en de tweede graad van het lager onderwijs. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons aanbod te beperken tot deze vier leerjaren. Met passie denken we na over de design van het materiaal dat we aan onze leerlingen aanbieden.

» kleurplaten
» werkblaadjes
» werkboekjes
» spelletjes
» woordzoekers spelling
» klasthema’s
» dagritmekaarten
» kalenders

Bewegen is gezond​

Bewegen is gezond! Daarom zijn wij helemaal weg van automatisatiefilmpjes waarbij de leerlingen joggen terwijl zij met de leerstof bezig zijn. Voor het eerste en tweede leerjaar hebben we reeds enkele filmpjes die volledig gratis zijn!

De filmpjes van tafeljoggen kunnen ook ingezet worden in het derde en vierde leerjaar. Het automatiseren van de tafels begint maar pas vanaf het tweede leerjaar! Het is dus zo belangrijk dat leerlingen de kans blijven krijgen om de tafels te herhalen. Haal die loopschoenen maar al boven en… LET’S GO!